Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego. Kluczowe zmiany dla pracodawców i pracowników.

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego. Kluczowe zmiany dla pracodawców i pracowników.
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR
20 lutego, 2024

Od 1 lipca 2023 roku stan zagrożenia epidemicznego w Polsce został zniesiony. Ta zmiana wiąże się z licznymi skutkami dla pracodawców i pracowników, zwłaszcza tych zatrudnionych cudzoziemców. W tym artykule przybliżamy, co zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza dla legalności zatrudnienia obcokrajowców i jakie kroki powinien podjąć pracodawca.

Spis treści

Cudzoziemcy: Kontynuacja legalnego zatrudnienia po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza koniec okresu ważności zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, które zostały przedłużone na mocy specustawy. Z dniem 31 lipca 2023 r. przedłużenia te wygasają. To oznacza, że pracodawcy, którzy planują kontynuować zatrudnienie cudzoziemców, muszą do końca lipca złożyć wnioski o uzyskanie zezwoleń na pracę.

Legalność pobytu cudzoziemców w Polsce

Poza legalnością zatrudnienia, istotne jest także zagadnienie legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. Podobnie jak zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i wizy krajowe były przedłużane na mocy specustawy. Z dniem 31 lipca 2023 r. te przedłużenia kończą się, co oznacza, że cudzoziemcy muszą złożyć wnioski o legalizację pobytu w Polsce do końca lipca 2023 roku.

Zmiany dla pracodawców: co zrobić po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego?

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego to nowe obowiązki dla pracodawców. Przygotowaliśmy krótką listę kroków, które pracodawca powinien podjąć po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego.

  1. Weryfikacja orzeczeń lekarzy medycyny pracy.
  2. Weryfikacja legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców.
  3. Przygotowanie wniosków o przedłużenie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.
  4. Przygotowanie wniosków o przedłużenie zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców.

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego. Szkolenia BHP

Po 1.07.2023 r., pracodawcy będą mieli zaledwie 60 dni na przeprowadzenie zaległych szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1 lipca 2023 r. szkolenia wstępne BHP będą musiały odbywać się w formie stacjonarnej. Przypominamy, że dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia wydanego w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Badania profilaktyczne

Od 1 lipca 2023 r. pracodawcy nie będą już mogli zwolnić ze wstępnych badań lekarskich osób aplikujących na stanowisko administracyjno-biurowe, które posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w takich warunkach. Wszystkie osoby przyjmowane do pracy muszą przechodzić wstępne badania lekarskie.

Powrót „zwykłych” limitów odpraw i odszkodowań

Od 1 lipca 2023 r. pracodawcy nie będą mogli wypłacać odpraw lub odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w niższej wysokości niż pozostali pracodawcy.

Wraca „fikcja doręczeń”

Od 15.07.2023 r. wracamy do zasad ogólnych – doręczenie jest skuteczne z upływem terminu drugiego awizowania.

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego. Jakie kroki powinien podjąć pracodawca?

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego to nowe obowiązki dla pracodawców. Są to między innymi:

  1. Weryfikacja posiadanych orzeczeń lekarzy medycyny pracy i wytypowanie grupy pracowników, którzy muszą otrzymać skierowania na badania okresowe;
  2. Weryfikacja legalności zatrudnienia oraz pobytu pracowników – cudzoziemców (przypominamy o konieczności przechowania przez pracodawcę w aktach osobowych cudzoziemca dokumentów legalizujących pracę i pobyt na terenie RP);
  3. Podjęcie kroków związanych z dalszą legalizacją zatrudnienia cudzoziemców;
  4. W razie ustalenia, że po 31.07.2023 r. którykolwiek pracownik- cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie, pracodawca powinien niezwłocznie rozwiązać tę umowę;
  5. Zadbanie o przeprowadzenie wszystkich zaległych szkoleń z dziedziny BHP.

Czy wracamy do „normalności” po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego?

Zniesienie stanu zagrożenia epidemiologicznego od 1 lipca 2023 r. oznacza uchylenie niektórych regulacji wprowadzonych specustawą covidową. To duże zmiany dla pracodawców i pracowników. Powrót do „normalności” oznacza konieczność dostosowania się do nowych regulacji, które w wielu aspektach różnią się od tych, które obowiązywały podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Wnioski

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego przynosi zmiany dla pracodawców i pracowników, a także dla cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Ważne jest, aby pracodawcy przygotowali się na te zmiany, aby mogli nadal legalnie zatrudniać pracowników z innych krajów.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o zezwolenie na pobyt czasowySkontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia oraz kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR