Monitorowanie legalności pobytu cudzoziemców

Monitorowanie legalności pobytu cudzoziemców
Mariam Yusifova

Mariam Yusifova

Starszy Specjalista

W ramach stałej współpracy z naszymi Klientami, w odpowiedzi na ich potrzeby, oferujemy usługę monitorowania legalności pobytów cudzoziemców zatrudnionych u danego pracodawcy. O upływającym terminie ważności tytułu pobytowego lub podstawy do legalnego wykonywania pracy informujemy klienta z ustalonym indywidualnie wyprzedzeniem, w celu zapewnienia ciągłości podstaw legalności pobytu i pracy.

Na czym polega nasza usługa?

Usługa monitorowania legalności cudzoziemców w Polsce polega na regularnym śledzeniu i sprawdzaniu, czy obcokrajowcy przebywający w kraju posiadają ważne dokumenty pozwalające im na legalny pobyt. Proces monitorowania obejmuje kontrolę ważności wiz, pobytów oraz zezwoleń na pracę cudzoziemców. Usługa ta jest przeznaczona dla pracodawców, którzy chcą uniknąć odpowiedzialności za zatrudnianie nielegalnych cudzoziemców. Dzięki usłudze monitorowania legalności cudzoziemców, pracodawcy mogą mieć pewność, że zatrudniają lub kontrolują osoby, które posiadają ważne dokumenty pozwalające im na legalny pobyt w Polsce.

Wyróżniony ekspert

Mariam Yusifova

Starszy Specjalista

Formularz kontaktowy

    CGO Mobility