Wymiana zagranicznego prawa jazdy

O ile w przypadku cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej nie jest to konieczne, to prawo jazdy wystawione poza Unią Europejską, traci ważność po 185 dniach od uzyskania zezwolenia na stały lub czasowy pobyt w Polsce. Wówczas konieczne jest ubieganie się o jego wymianę. Polega ona na złożeniu odpowiedniego wniosku do właściwego urzędu oraz dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów. W niektórych przypadkach wymagane jest od cudzoziemca także zdanie państwowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Nasza usługa polega na pomocy w skompletowaniu wymaganych do złożenia wniosku dokumentów, przygotowaniu wniosku oraz, w razie wystąpienia konieczności zdawania egzaminu teoretycznego lub praktycznego na prawo jazdy, na asystowaniu Klientowi lub cudzoziemcowi podczas jego zdawania.

Skontaktuj się z nami

Biuro w Łodzi

(+48) 42 663 65 03

Biuro w Warszawie

(+48) 22 873 79 90

Wyślij nam wiadomość