Jak działamy

Jak działamy

Jesteśmy częścią nowoczesnej kancelarii prawnej CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp.k. z biurami w Łodzi i Warszawie. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze cudzoziemców, wspierając ich w legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Naszymi klientami są zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże międzynarodowe korporacje zatrudniające setki cudzoziemców.

Na przestrzeni lat udało nam się zebrać zespół świetnych specjalistów z za­kresu procedur legalizacyjnych oraz prawa pracy. Stosujemy nowoczesne metody komunikacji zarówno z przedstawicielami pracodawcy jak i cudzo­ziemcami zapewniając efektywny przebieg procesu legalizacyjnego.

Doświadczenie zespołu, procedury i wysokie stan­dardy pracy pozwalają nam realizować projekty szybko i skutecznie.

Jeżeli Państwa firma potrzebuje wsparcia z zakresu legalizacji pobytu i pra­cy zachęcamy do kontaktu z nami. Przeanalizujemy dostępne rozwiązania i pomożemy wybrać to, które w danej sytuacji będzie najskuteczniejsze.

 • legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terenie RP (obywatele spoza Unii Europejskiej)
 • obowiązków rejestrowych odnośnie do pobytu obywateli Unii Europejskiej
 • meldunku cudzoziemca pod wskazanym adresem wraz z nadaniem numeru PESEL
 • postępowań o uznanie, nadanie lub potwierdzenie obywatelstwa polskiego
 • wymiany zagranicznego prawa jazdy
 • uzyskania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego 

Cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej pomagamy w postępowaniach w sprawie:

Co jeszcze?

 • Cudzoziemców wspieramy zarówno w ramach już toczących się postepowań urzędowych, jak i inicjujemy zupełnie nowe sprawy, dbając o prawidłowe zgromadzenie niezbędnych dokumentów
 • Zapewniamy wsparcie informacyjne, dobór najlepszych scenariuszy działania oraz bieżący  kontakt z organami administracji rządowej, aż do zakończenia trwania postępowania

Pracodawców z siedzibą na terenie RP wspieramy w zakresie legalnego powierzania pracy cudzoziemcom spoza UE, przede wszystkim poprzez uzyskiwanie dla nich niezbędnych dokumentów lub dopełnienie wymaganych formalności, takich jak:

Co jeszcze?

 • Pracodawcom zapewniamy dobór najbardziej optymalnych „ścieżek imigracyjnych” do Polski dla kandydatów do pracy-cudzoziemców przebywających poza Polską
 • Służymy profesjonalnymi analizami statusu imigracyjnego już zatrudnionych cudzoziemców (np. upływający na dniach termin ważności dokumentów, ujawniony nagle pobyt nielegalny) dobierając odpowiedni plan naprawczy
 • Świadczymy usługę pogłębionego audytu akt pracowniczych cudzoziemców, ze szczególnymi uwzględnieniem wymogów prawa imigracyjnego (dokumenty uprawniające do pracy, udokumentowana ciągłość legalnego pobytu w Polsce i inne)
 • Praktykujemy bieżący monitoring dat ważności dokumentów pobytowych cudzoziemca, z odpowiednim wyprzedzeniem informując cudzoziemca i pracodawcę o konieczności podjęcia określonych działań
 • Oferujemy szkolenia dla działów HR i wszystkich osób zainteresowanych, na których klarownie prezentujemy zasady i procedury legalnego powierzania pracy cudzoziemcom w Polsce

Nasze atuty:

 • Wieloletnie doświadczenie na rynku usług doradztwa i wsparcia imigracyjnego w Polsce
 • Korzystanie z wyspecjalizowanych narzędzi do zarządzania projektami oraz autorskich baz danych (śledzenie statusów, monitoring dat, dodawanie komentarzy i skanów dokumentów) zapewniających sprawne administrowania powierzonymi sprawami
 • Udostępnianie pracodawcom Panelu Klienta, poprzez który mogą oni samodzielnie śledzić statusy prowadzonych przez nas spraw (podjęte czynności, osoba prowadząca, planowana data zakończenia postępowania)
 • Zespół prawników z uprawnieniami do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem
 • Pomoc w przygotowaniu niezbędnych tłumaczeń przysięgłych
 • Doświadczona asysta podczas osobistych wizyt w urzędach (usługa dotyczy kilku lokalizacji w Polsce – możliwa dzięki naszym terenowym współpracownikom)