Jak działamy

Jak działamy

Koordynatorowi projektów HR ze strony klienta dajemy możliwość śledzenia wszystkich czynności w prowadzonych sprawach, dodawania komentarzy i plików w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wyspecjalizowanego programu do zarządzania projektami. Występujący w sprawach radcowie prawni i adwokaci z kancelarii prawnej wchodzącej w skład CGO Group posiadają mozżliwość poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem, co znacznie usprawnia proces uzyskania zezwolenia oraz pozwala uniknąć dodatkowych kosztów.

Decydując się na współpracę z CGO Mobility mogą Państwo liczyć na doradztwo w zakresie regulacji prawnych związanych z pobytem oraz zatrudnieniem cudzoziemców. Świadczymy usługi i w komunikacji z cudzoziemcami posługujemy się językami angielskim i hiszpańskim.
Każdemu z aplikantów udzielamy na bieżąco informacji o zdarzeniach mających wpływ na przebieg postępowania, jak również dostęp do nowoczesnego panelu klienta online, za pośrednictwem którego będzie on w stanie zapoznać się z aktualnym statusem jego postępowania obejmującym informacje takie jak:
– planowana data zakończenia postępowania;
– ostatnia czynność w sprawie wraz z datą jej podjęcia;
– imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie jego sprawy.