Profil zaufany dla cudzoziemca – jak go wyrobić?

Profil zaufany dla cudzoziemca – jak go wyrobić?
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Profil zaufany dla cudzoziemca to kluczowe narzędzie umożliwiające dostęp do szerokiej gamy usług online w Polsce.

W naszym artykule wyjaśniamy, jak cudzoziemcy mogą założyć profil zaufany, jakie są wymagane kroki oraz jakie korzyści wynikają z jego posiadania.

Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak sprawnie i skutecznie korzystać z elektronicznych usług administracyjnych w Polsce.

Profil zaufany dla cudzoziemca

Najpierw cudzoziemiec musi uzyskać numer PESEL. Jak to zrobić?

Numer PESEL to symbol numeryczny umożliwiający łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Numer PESEL nadawany jest przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Nadanie numeru PESEL następuje z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby.

Sprawdź ofertę naszego biura rachunkowego w Łodzi

Profil zaufany dla cudzoziemca. Kiedy PESEL z urzędu?

Numer PESEL nadawany jest z urzędu w następujących sytuacjach:

 • przez polski urząd stanu cywilnego przy sporządzaniu aktu urodzenia dla dziecka urodzonego na terytorium Polski,
 • przez urząd miasta/gminy przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – dla obywateli Polski, którzy nie mają numeru PESEL,
 • przez urząd miasta/gminy przy ubieganiu się o dowód osobisty – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 • przez krajowy urząd paszportowy przy ubieganiu się o paszport – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 • przez konsula RP przy ubieganiu się o paszport – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą, nie mają numeru PESEL i składają wniosek o wydanie paszportu w konsulacie.

Doradztwo podatkowe to jedna ze specjalności naszej kancelarii

PESEL dla cudzoziemca również z urzędu!

Również numer PESEL dla obcokrajowca można uzyskać z urzędu.

W innych przypadkach numer PESEL można dostać na wniosek, jaki należy złożyć w urzędzie miasta/gminy, który dokonał zameldowania na pobyt czasowy. Jeśli nie ma miejsca zameldowania – w urzędzie miasta/gminy, na terenie którego znajduje się siedziba pracodawcy. W pozostałych przypadkach – w urzędzie dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Kto może złożyć wniosek?

Zainteresowana osoba (lub jej przedstawiciel ustawowy) powinna złożyć umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku do właściwego urzędu. We wniosku należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

Sprawdź czym są ceny transferowe

Profil zaufany dla obcokrajowca

Najprostsze rozwiązanie dla cudzoziemca

Najprostszym sposobem uzyskania numeru PESEL dla obcokrajowca mieszkającego w Polsce jest zameldowanie się – wówczas automatycznie otrzymuje on numer PESEL. Jeśli nie może tego zrobić, ma możliwość złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL. Poniżej przedstawiamy, co należy zrobić.

Kto może uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?

 • Z urzędu może on zostać nadany cudzoziemcowi, który zamelduje się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni.
 • Może on zostać nadany również na wniosek cudzoziemca złożony w dowolnym urzędzie miasta/gminy.

Procedura krok po kroku

Co należy zrobić, by uzyskać numer PESEL dla obcokrajowca?

 1. W pierwszej kolejności cudzoziemiec powinien wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL. Wniosek może pobrać z Internetu, wydrukować i wypełnić w domu lub uzyskać w urzędzie miasta/gminy i uzupełnić na miejscu. Oprócz wniosku potrzebny będzie również dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca.
 2. Następnie cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędzie miasta/gminy.

PESEL dla cudzoziemca również przez pełnomocnika

Cudzoziemiec może złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w jego imieniu pełnomocnik.

We wniosku należy wskazać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W sytuacji, gdy jakiś urząd wymaga podania przez obcokrajowca numeru PESEL, wówczas powinien wskazać również podstawę prawną swego żądania.

Sprawdź nasz przewodnik po uldze IP BOX

Profil zaufany dla cudzoziemca - jak go uzyskać?

W przypadku, gdy we wniosku są braki, cudzoziemiec zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia. Urząd może nie rozpatrzyć wniosku cudzoziemca o nadanie numeru PESEL, jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Profil zaufany dla cudzoziemca. Koszty uzyskania numeru PESEL dla cudzoziemca

Uzyskanie numeru PESEL dla cudzoziemca jest bezpłatne.

Zgłoszenie przyjmuje od razu urzędnik. Jeśli istnieje podstawa do nadania numeru PESEL, cudzoziemiec otrzymuje powiadomienie o jego uzyskaniu.

Dokument potwierdzający uzyskanie numeru PESEL dla cudzoziemca można odebrać w urzędzie miasta/gminy, w którym złożono wniosek o jego nadanie.

Profil zaufany dla cudzoziemca – czym jest?

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości danej osoby. Został on utworzony w systemach podmiotów publicznych.

Użytkownikiem profilu zaufanego może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz numer PESEL. Cudzoziemcy również mogą założyć profil zaufany, o ile posiadają numer PESEL. Wynika to z załącznika numer 1 do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

Sprawdź jakie korzyści oferuje firma w USA

Jak uzyskać profil zaufany dla cudzoziemca?

Profil zaufany dla cudzoziemca – do czego jest potrzebny?

Warto uzyskać profil zaufany dla cudzoziemca. Dzięki niemu cudzoziemiec może:

 • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji,
 • podpisać dokument podpisem zaufanym.

Profil zaufany to narzędzie, które pozwala na zidentyfikowanie danej osoby podczas załatwiania sprawy urzędowej online. Dane przypisane do profilu danej osoby to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Oznacza to, że jedna osoba może mieć tylko jeden, unikalny profil zaufany.

Podpis profilem zaufanym przez cudzoziemca

Użytkownik profilu zaufanego może wykorzystać go również do podpisania dowolnego dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym. Podpis stanowi integralną część profilu zaufanego danej osoby. Dokument potwierdzony profilem zaufanym zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Profil zaufany dla cudzoziemca - klawiatura

ePUAP dla cudzoziemca

Profil zaufany jest ponadto powiązany z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Przy wykorzystaniu profilu zaufanego cudzoziemiec może więc logować się do serwisu elektronicznego konkretnego urzędu.

Profil zaufany dla cudzoziemca pozwala mu:

 • wysyłać e-formularze udostępnione online przez dany urząd,
 • złożyć dowolne pismo do urzędów, które obsługują platformę ePUAP,
 • zyskać dostęp do katalogu spraw, które można załatwić przez ePUAP.

Potrzebujesz pomocy z legalizacją pobytu lub zatrudnienia cudzoziemca?

Jesteś we właściwym miejscu. Nasi specjaliści od wielu lat świadczą usługi związane z legalizacją pobytu w Polsce cudzoziemców oraz ich rodzin. Pomogą Ci skompletować niezbędne dokumenty, prawidłowo wypełnić wnioski oraz wyjaśnią procedury.

Profil zaufany dla cudzoziemca – sposoby uzyskania

Profil zaufany dla cudzoziemca można założyć na 3 sposoby:

 1. za pośrednictwem formularza online, który należy wypełnić na stronie profilu zaufanego,
 2. za pomocą konta internetowego (bankowego lub Poczty Polskiej – envelo),
 3. za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z tzw. warstwą elektroniczną.

W przypadku wyboru pierwszego sposobu, na stronie profilu zaufanego cudzoziemiec powinien wpisać swoje dane, takie jak imię, nazwisko i numer PESEL. Wypełniony formularz należy zarejestrować, a następnie:

 • potwierdzić osobiście w punkcie potwierdzającym,
 • potwierdzić online kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Profil zaufany dla cudzoziemca - prawnik

Dostawcy tożsamości to podmioty, które dostały zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego, ponieważ uwierzytelniają dane klientów podczas zakładania im konta. Korzystając z ich usług, cudzoziemiec nie musi już potwierdzać nic osobiście, w urzędzie. Może więc założyć profil zaufany za pośrednictwem konta internetowego.

Profil zaufany można założyć również za pomocą e-dowodu. Ma on wbudowany chip, który zawiera wszystkie dane cudzoziemca. By skorzystać z tej opcji, należy podłączyć do komputera specjalny czytnik, który umożliwia ich odczytanie. Potrzebne będzie również odpowiednie oprogramowanie.

Profil zaufany dla cudzoziemca. Podsumowanie

Dla obcokrajowców, którzy mieszkają i pracują w Polsce, a także korzystają z różnego rodzaju świadczeń socjalnych, numer PESEL i profil zaufany są niezbędne. Pozwalają one na załatwianie różnych formalności, takich jak składanie wniosków o zasiłki, rejestrowanie firmy, zakładanie konta bankowego czy ubezpieczenia zdrowotnego.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o zezwolenie na pobyt czasowySkontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia oraz kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Profil zaufany dla cudzoziemca – często zadawane pytania

Jakie są wymagania do założenia profilu zaufanego dla cudzoziemca?

Kluczowym wymaganiem jest posiadanie numeru PESEL. Cudzoziemiec może uzyskać PESEL poprzez zameldowanie w Polsce lub złożenie wniosku w urzędzie miasta/gminy.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia profilu zaufanego?

Do założenia profilu zaufanego wymagany jest numer PESEL oraz dokument tożsamości.

Do czego potrzebny jest profil zaufany dla cudzoziemca?

Profil zaufany umożliwia dostęp do wielu usług publicznych online, takich jak składanie wniosków, rejestrowanie firmy czy uzyskiwanie informacji z urzędów.

Czy założenie profilu zaufanego dla cudzoziemca jest bezpłatne?

Tak, założenie i korzystanie z profilu zaufanego jest bezpłatne.

Czy cudzoziemiec może założyć profil zaufany osobiście w urzędzie?

Tak, cudzoziemiec może złożyć wniosek o profil zaufany osobiście w urzędzie, ale możliwe jest także założenie profilu online.

Jakie są sposoby potwierdzenia profilu zaufanego dla cudzoziemca?

Profil zaufany można potwierdzić osobiście w wybranych urzędach lub online, np. za pośrednictwem bankowości internetowej lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Czy profil zaufany dla cudzoziemca jest ważny na stałe?

Profil zaufany jest ważny przez określony czas, a jego okres ważności można przedłużyć.

Jakie korzyści daje profil zaufany cudzoziemcom w Polsce?

Profil zaufany ułatwia załatwianie spraw urzędowych, oszczędza czas i umożliwia dostęp do szerokiej gamy usług elektronicznych.

Czy cudzoziemiec może założyć profil zaufany przez internet?

Tak, cudzoziemiec może założyć profil zaufany online, pod warunkiem posiadania numeru PESEL oraz dostępu do internetu.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR