Pomoc w uzyskaniu numeru PESEL dla cudzoziemców

Numer PESEL umożliwia łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Jest on wymagany m.in. w sprawach urzędowych takich jak ślub, sprawy sądowe, spadkowe, przy rozpoczęciu pracy w oparciu o umowę o pracę czy usługach opieki medycznej.
Uzyskać numer PESEL można w dwojaki sposób: poprzez złożenie odpowiedniego wniosku albo zameldowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 30 dni.

W CGO Mobility pomagamy Klientowi wybrać właściwą drogę ubiegania się o nadanie numeru PESEL, a także kompletujemy wymagane dokumenty, przygotowujemy wniosek oraz reprezentujemy cudzoziemca w urzędzie.

Skontaktuj się z nami

Biuro w Łodzi

(+48) 42 663 65 03

Biuro w Warszawie

(+48) 22 873 79 90

Wyślij nam wiadomość