Asysta w relokacji


Usługa kompleksowej asysty w relokacji rodziny pracownika czyli tzw. pakiet executive concierge, dedykoany jest kadrze zarządzającej i specjalistom. Polega ona na kompleksowym wsparciu cudzoziemca i jego rodziny w zakresie wszelkich aspektów związanych z relokacją do Polski. Pakiet Executive Concierge z założenia dedykowany jest pracownikom wyższego szczebla oraz wysoko wykwalifikowanym specjalistom, a jego celem jest zdjęcie z Cudzoziemca lub działu HR uciążliwych obowiązków w zakresie logistyki przeprowadzki oraz przyspieszenie aklimatyzacji pracownika i członków jego rodziny w Polsce.

Zakres usługi obejmuje m. in.:

Skontaktuj się z nami

Biuro w Łodzi

(+48) 42 663 65 03

Biuro w Warszawie

(+48) 22 873 79 90

Wyślij nam wiadomość