Kalendarz pracy 2024

Kalendarz pracy 2024
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

W naszym artykule przedstawiamy szczegółowy kalendarz pracy 2024. Znajdziesz tu informacje o liczbie dni pracujących, dniach wolnych oraz świątecznych, a także wskazówki dotyczące planowania urlopu i zarządzania czasem pracy na niepełnym etacie.

Jakie są normy dotyczące czasu pracy i jego ogólnego wymiaru? Jak szczegółowo kształtuje się czas pracy w 2024 roku?

Jak oblicza się wymiar czasu pracy na niepełnym etacie? Kiedy przypadają dni świąteczne obniżające czas pracy w 2024 roku? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Kalendarz pracy 2024

Ilość godzin pracy w 2024 roku – normy i ogólny wymiar czasu pracy

Jak wynika z przepisów Kodeksu pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Nie może on również przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Odnosi się to do przyjętego okresu rozliczeniowego nieprzekraczającego 4 miesięcy. Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy oblicza się:

 1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Kalendarz pracy 2024 – szczegółowy czas pracy

Poniżej przedstawiamy zestawienie wymiaru czasu pracy w 2024 roku. Tabela obejmuje liczbę godzin pracy, dni pracy oraz dni wolnych z podziałem na konkretne miesiące, obowiązującą w przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

MiesiącLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych
Styczeń1682110
Luty168218
Marzec1682110
Kwiecień168219
Maj1602011
Czerwiec1602010
Lipiec184238
Sierpień1682110
Wrzesień168219
Październik184238
Listopad1521911
Grudzień1602011
Łącznie2008251115
Wymiar czasu pracy w 2024 roku

Jak wynika z powyższego zestawienia, liczba godzin pracy w 2024 roku wyniesie łącznie 2008 godzin.

Kalendarz pracy 2024 – wymiar czasu pracy na niepełnym etacie

W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie wymiar czasu pracy ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby godzin na pełnym etacie.

Na przykład, jeśli w danym miesiącu wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin:

 • dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu wymiar czasu pracy wyniesie 80 godzin pracy,
 • dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wymiar czasu pracy wyniesie 120 godzin pracy.

Kalendarz pracy 2024 – dni świąteczne obniżające czas pracy

Poniżej przedstawiamy zestawienie dni świątecznych ustawowo wolnych obniżających czas pracy w 2024 roku.

Dni świąteczne w 2024 roku
1 styczniaPoniedziałekNowy Rok
6 styczniaSobotaTrzech Króli
31 marcaNiedzielaPierwszy dzień Wielkiej Nocy
1 kwietniaPoniedziałekDrugi dzień Wielkiej Nocy
1 majaŚrodaŚwięto Pracy
3 majaPiątekŚwięto Konstytucji 3 Maja
19 majaNiedzielaZielone Świątki
30 majaCzwartekBoże Ciało
15 sierpniaCzwartekWniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopadaPiątekWszystkich Świętych
11 listopadaPoniedziałekNarodowe Święto Niepodległości
25 grudniaŚrodaPierwszy dzień Bożego Narodzenia
26 grudniaCzwartekDrugi dzień Bożego Narodzenia
Dni świąteczne w 2024 roku

Kalendarz pracy 2024. Czas pracy pracownika

Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. To stanowi podstawę ustalania liczby godzin do przepracowania przez pracownika.

Kodeks pracy przewiduje, że aby określić wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, należy:

 • liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie (dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4) pomnożyć przez 40 (godziny pracy),
 • dodać do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, przemnożoną przez 8,
 • odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.

W 2024 roku w ciągu 365 dni przypada 251 dni roboczych (czyli 2008 godzin pracy – 251 dni x 8 godzin) i 115 dni wolnych od pracy.

Na wymiar czasu pracy pracownika wpływa:

 • okres usprawiedliwionej nieobecności w okresie rozliczeniowym obowiązującym pracownika,
 • liczba świąt przypadających w okresie rozliczeniowym przypadających w inne dni niż niedziela.
Kalendarz pracy 2024

Kalendarz pracy 2024. Wymiar urlopu w ramach stosunku pracy

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Tego prawa nie może się zrzec. Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna pracę, przysługuje prawo do urlopu w wymiarze 1/12 z upływem każdego miesiąca pracy. Prawo do kolejnych dni urlopowych nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, urlop ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu w 1/12 z upływem każdego miesiąca pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Kodeks pracy uzależnia wymiar urlopu od stażu pracy i jest to maksymalny czas wypoczynku, jaki przysługuje pracownikowi. Ustawodawca szczegółowo określa zasady doliczania okresów nauki pracownika do wymiaru czasu pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony:

 • krócej niż 10 lat – przysługuje mu 20 dni urlopu,
 • co najmniej 10 lat – przysługuje mu 26 dni urlopu.

Kalendarz pracy 2024. Zasady udzielenia urlopu

Pracownikowi udziela się urlopu na jego wniosek w dni pracy, które obowiązują go zgodnie z jego rozkładem czasu pracy. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlop może być podzielony na części. W takim przypadku co najmniej jedna jego część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Kalendarz pracy 2024. Dni wolne od pracy w 2024 roku

Listę dni wolnych od pracy określa ustawa z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Dni ustawowo wolne od pracy to niedziele oraz następujące dni:

 • 1 stycznia – Nowy Rok (poniedziałek)
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (sobota, dzień wolny)
 • 31 marca – Wielkanoc (niedziela, dzień wolny)
 • 1 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek, dzień wolny)
 • 1 maja – Święto Pracy (środa)
 • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (piątek)
 • 19 maja – Zielone Świątki (środa)
 • 30 maja – Boże Ciało (czwartek)
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (środa)
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych (piątek)
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek)
 • 25 grudnia – Boże Narodzenie (środa)
 • 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (czwartek).

W 2024 roku jedno święto przypada w sobotę, tj. Święto Trzech Króli (6 stycznia). Oznacza to, że pracownicy:

 • etatowi, tj. świadczący pracę przez 8 godzin dziennie w tygodniu roboczym mogą otrzymać od pracodawcy, po uzgodnieniu z nim terminu, dodatkowy dzień wolny od pracy w 2024 roku,
 • świadczący pracę w równoważnym systemie czasu pracy będą mogli odebrać sobie ten dzień, przychodząc do pracy później lub wychodząc wcześniej,
 • zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy będą mogli mieć proporcjonalnie obniżony wymiar czasu pracy,
 • w innych rozkładach czasu pracy, których wymiar czasu jest wyższy niż 40 godzin tygodniowo, będą mogli mieć skrócony wymiar czasu w odpowiedniej proporcji.

Kalendarz pracy 2024. Jak rozplanować dni wolne od pracy w 2024 roku?

Umiejętnie zaplanowany urlop sprzyja efektywnemu wypoczynkowi pracownika. W 2024 roku można skorzystać z przyjaznego rozkładu dni, by przedłużyć weekend i nie wykorzystać swojego limitu urlopowego. Dni, które można wykorzystać, by przedłużyć weekend to:

 • 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, które przypada w sobotę,
 • 1 kwietnia, czyli Poniedziałek Wielkanocny,
 • Majówka, która może trwać od 27 kwietnia do 5 maja; w tym czasie 1 i 3 maja przypadają na środę i piątek, czyli wykorzystując tylko 3 dni urlopu wypoczynkowego, można zyskać aż 9 dni wolnych od pracy w 2024 roku,
 • 30 maja, czyli Boże Ciało wypadające w czwartek,
 • 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego / Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, które wypada w piątek,
 • 11 listopada, czyli Dzień Niepodległości, przypada w poniedziałek
 • Święta Bożego Narodzenia – obchody rozpoczynają się w środę i czwartek; można zatem wystąpić o 3 dni urlopu wypoczynkowego z puli urlopowej, by wypoczywać przez 9 dni.

Nowe dni wolne od pracy w 2024 roku

Nowelizacja Kodeksu pracy z 2023 roku wprowadziła kilka nowych rodzajów urlopu, które wpłyną na wymiar dni wolnych od pracy w 2024 roku. Dzięki niej pracownicy mogą zyskać nawet do 7 dni wolnych od pracy w 2024 roku:

 • 5 dni urlopu opiekuńczego – przysługuje z przeznaczeniem na opiekę lub wsparcie członka rodziny lub osoby zamieszkującej z pracownikiem, tj. dzieci, rodziców i małżonka; należy pamiętać, że pracownikowi podczas tego urlopu nie przysługuje prawo do wynagrodzenia,
 • 2 dni wolne od pracy lub 16 godzin, czyli tzw. urlop z powodu siły wyższej – przysługuje w pilnych sprawach, spowodowanych zdarzeniem losowym; co ważne, ten urlop nie zastępuje urlopu na żądanie; korzystając z urlopu z powodu siły wyższej, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 50%.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o zezwolenie na pobyt czasowySkontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia oraz kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Kalendarz pracy 2024 – często zadawane pytania

Ile dni pracujących przewidziano w kalendarzu pracy na rok 2024?

W 2024 roku przewidziano 251 dni pracujących, co daje łącznie 2008 godzin pracy.

Ile dni wolnych od pracy będzie w 2024 roku?

W 2024 roku pracownicy będą mieli do dyspozycji 115 dni wolnych od pracy, w tym 13 dni świątecznych.

Jak oblicza się wymiar czasu pracy na niepełnym etacie?

Wymiar czasu pracy na niepełnym etacie oblicza się proporcjonalnie do liczby godzin na pełnym etacie. Na przykład, dla 1/2 etatu będzie to połowa liczby godzin pracy przewidzianej dla pełnego etatu.

Kiedy w 2024 roku przypadają dni świąteczne obniżające czas pracy?

Dni świąteczne w 2024 roku to między innymi Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, Święto Pracy, Boże Ciało, Wszystkich Świętych oraz Boże Narodzenie.

Czy są nowe dni wolne od pracy w 2024 roku?

Nowelizacja Kodeksu pracy z 2023 roku wprowadziła kilka nowych rodzajów urlopu, które mogą wpłynąć na liczbę dni wolnych w 2024 roku, w tym 5 dni urlopu opiekuńczego i 2 dni wolne od pracy z powodu siły wyższej.

Jakie są zasady udzielenia urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy udziela się na wniosek pracownika i powinien być zgodny z rozkładem czasu pracy pracownika. Urlop może być podzielony, jednak co najmniej jedna jego część powinna trwać minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Pracownikowi zatrudnionemu krócej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu, natomiast pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 10 lat – 26 dni urlopu.

Jakie są normy dotyczące czasu pracy?

Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Czy dni świąteczne wpływają na wymiar czasu pracy?

Tak, każde święto ustawowo wolne od pracy obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, jeśli przypada w dniu innym niż niedziela.

Jak wygląda kwestia zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Pracownicy zatrudnieni na niepełny etat mają obniżony wymiar czasu pracy proporcjonalnie do ich etatu. Na przykład, przy wymiarze czasu pracy 160 godzin, pracownik na pół etatu będzie miał 80 godzin pracy.

Czy w 2024 roku będą jakieś zmiany w płacy minimalnej?

Analiza planowanych zmian w płacy minimalnej w 2024 roku jest ważnym aspektem planowania finansowego zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Warto śledzić aktualne informacje w tym zakresie.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR