Kolejny projekt nowelizacji „specustawy ukraińskiej” na finiszu

Kolejny projekt nowelizacji „specustawy ukraińskiej” na finiszu
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR
Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy

Wedle informacji zawartych na stronach Sejmu RP, Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw trafiła do Prezydenta i Marszałka Senatu.

Większość jej przepisów ma obowiązywać od 1 lipca 2024 r.

I choć nie można wykluczyć, że na ostatnim etapie legislacyjnym pojawią się jeszcze jakieś modyfikacje, to najprawdopodobniej zawarty w projekcie zestaw kluczowych rozwiązań przewidzianych dla obywateli Ukrainy ostanie się zasadniczo w proponowanym kształcie.

Z punktu widzenia pracodawcy istotne będzie, że:

  • przedłużeniu do 30 września 2025 r. ulegną także tytuły pobytowe obywateli Ukrainy nieposiadających PESEL UKR (np. wiza, zezwolenie na pobyt)
  • Legalny pobyt ich pracowników-obywateli Ukrainy (oraz obywateli niektórych innych krajów) posiadających numer PESEL ze statusem UKR zostanie wydłużony do 30 września 2025 r.
  • skróceniu do 7 dni (z dotychczasowych 14-tu) ulegnie okres jaki przysługiwać będzie pracodawcy na wysłanie do powiatowego urzędu pracy „Powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”, licząc od dnia powierzenia pracy cudzoziemcowi
  • doprecyzowano przy tym okoliczności, których wystąpienie wymagać będzie wysłania nowego Powiadomienia dla tego samego pracownika oraz wskazano na minimalne warunki jakie muszą być spełnione, żeby z owej uproszczonej „ścieżki” pracodawca mógł w ogóle skorzystać

Co to oznacza dla pracodawców?

  • nie będą musieli się oni martwić o podstawę prawną legalnego pobytu swoich ukraińskich pracowników w Polsce po 30 czerwca 2024 r. i nie będą musieli monitorować czy przed tą datą posiadacze PESEL UKR wystąpili do wojewody z wnioskiem o udzielenie dedykowanego im zezwolenia na pobyt czasowy
  • działy HR zobowiązane będą do jeszcze większej staranności i zadbanie o właściwy przepływ informacji w kontekście wysyłki „Powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”, co może być wyzwaniem zwłaszcza dla przedsiębiorstw o „rozproszonej” strukturze (np. magazyny zlokalizowane w całej Polsce)

Z treścią projektu można zapoznać się tutaj

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR
Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy