Nowa ustawa o cudzoziemcach – plany legislacyjne

Nowa ustawa o cudzoziemcach – plany legislacyjne
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR
Mateusz Ojrzyński

Mateusz Ojrzyński

Specjalista ds. legalizacji pobytu i pracy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw dotyczy zasadniczo dwóch kwestii:

1. Digitalizacji postępowań urzędowych w sprawach o udzielenie wszystkich typów zezwoleń na pobyt poprzez wykorzystanie usługi online za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw, celem usprawnienia całego procesu i eliminacji jego zbędnych elementów

Mowa tu m.in. o:

  • stworzeniu cyfrowej formy wniosku zawierającej zaawansowany podpis elektroniczny, umożliwiającej zarówno cudzoziemcom, jak również podmiotom powierzającym im wykonywanie pracy oraz jednostkom prowadzącym studia wyższe podpisywanie wniosków online z wykorzystaniem gotowych, już funkcjonujących mechanizmów w ramach rozwiązania login.gov.pl
  • zastąpienie odcisku stempla w paszporcie cudzoziemca uzyskiwanym w urzędzie wojewódzkim zaświadczeniem potwierdzającym powyższy fakt

2. Implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2021/1883 oraz uchylenia dyrektywy Rady 2009/50/WE dotyczącej wjazdu i pobytu w Polsce obywateli państw spoza UE/EOG celem wykonywania pracy w tzw. wysokich kwalifikacjach (chodzi o posiadaczy „Niebieskiej Karty UE”).

Zasadnicze zmiany dotyczą wprowadzenia m.in.

  • pojęcia „mobilności krótkoterminowej” i „mobilności długoterminowej”, które konotować będą uprawnienia dla posiadacza Niebieskiej Karty UE do przeniesienia się na preferencyjnych zasadach do drugiego państwa członkowskiego UE. Tym samym „polska Niebieska Karta” istotnie stanie się wreszcie dokumentem „unijnym” w praktyce, a nie tylko z nazwy
  • 30-dniowego okresu w jakim wydawana ma być zarówno decyzja na pobyt czasowy dla samego posiadacza Niebieskiej Karty, jak również członków jego rodziny chcących się z nim połączyć
  • preferencyjnych warunków uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE dla posiadaczy Niebieskiej Karty
  • uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej przez posiadaczy Niebieskiej Karty na takich samych zasadach jak obywatele polscy

Pozostaje nam wyczekiwać dalszych etapów legislacyjnych tego wielce ambitnego projektu

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR
Mateusz Ojrzyński

Mateusz Ojrzyński

Specjalista ds. legalizacji pobytu i pracy