Autoryzacja podróży w ramach Schengen – o planowanych systemach (cz.1) 

Autoryzacja podróży w ramach Schengen – o planowanych systemach (cz.1) 
Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Od kilku lat trwają prace nad wprowadzeniem w Unii Europejskiej dwóch elektronicznych, powiązanych z sobą systemów autoryzacji podróży. Na tą chwilę mowa o ich implementacji w latach 2024-2025.

Oba wzorowane są na systemach funkcjonujących dotąd w innych krajach (np. ESTA w Stanach Zjednoczonych, czy ETA w Australii). Idea leżąca u podłoża wszystkich takich systemów to odformalizowanie procedur wjazdowych dla osób spoza danego kraju/lub obszaru oraz lepsza weryfikacja legalnego wjazdu i pobytu zwłaszcza w dobie m.in. zagrożeń terrorystycznych.

Więcej informacji dostępnych tutaj

Jako pierwszy ma zostać wprowadzony system EES (Entry/Exit System) 

1. Ma on zastąpić obecny system ręcznego stemplowania paszportów, który jest czasochłonny, nie zapewnia rzetelnych danych na temat przekraczania granic oraz nie pozwala na skuteczne wykrywanie osób przekraczających okres dozwolonego pobytu

2. Rejestracja ma następować przy przekraczaniu granicy Schengen (skan zdjęć, odciski palców, informacja o posiadanym dokumencie podróży, data urodzenia, płeć, data i miejsce przekraczania granicy). Podróżny nie musi zawczasu podejmować żadnych działań.

kogo dotyczy:


– obywatele spoza UE (zarówno Ci posiadający wizy, jak i korzystający z ruchu bezwizowego) odbywający podróże krótkoterminowe do krajów UE.

kogo nie dotyczy:

– obywatele krajów UE korzystający z systemu EES
– posiadacze kart pobytu wydanych przez kraje Schengen
– posiadacze wiz długoterminowych
– inne kategorie osób wymienione w przepisach

funkcjonalność:

– automatyczne obliczanie okresu dozwolonego pobytu obywateli państw trzecich i generowanie wpisów informujących państwa członkowskie UE o upływie okresu dozwolonego

Szczegóły dostępne tutaj

Wyróżniony ekspert

Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR