Legalny pobyt uchodźców z Ukrainy przedłużony do 30 czerwca 2024 r.

Legalny pobyt uchodźców z Ukrainy przedłużony do 30 czerwca 2024 r.
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR
Sebastian Ławicki

Sebastian Ławicki

Specjalista ds. legalizacji pobytu i pracy

Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Co to w praktyce oznacza dla pracodawców zatrudniających tą grupę obywateli Ukrainy?

1. Ich pobyt w Polsce jest dalej legalny

Warto jednak pamiętać, że i tak obejmuje ich „drugi filar” ochrony czasowej w postaci rozwiązań przewidzianych w Decyzji wykonawczej Rady UE 2022/382 stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 Dyrektywy 2001/55/WE

2. Ich praca może być legalnie kontynuowana na podstawie wysłanych do PUP „Powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”

Jeśli jednak zaszły takie zmiany warunków zatrudnienia jak: zmiana zajmowanego stanowiska, zmiana miejsca wykonywania pracy, obniżenie stawki wynagrodzenia, obniżenie wymiaru czasu pracy lub przejście z umowy o pracę na umowę cywilno-prawną, przepisy wymagają wysłania przez pracodawcę nowego „Powiadomienia”

O czym warto jeszcze pamiętać?

Wspomniane wydłużenie legalnego pobytu dotyczy także osób posiadających inne niż ukraińskie obywatelstwo, które spełniają kryteria „specustawy ukraińskiej” (np. małżonków obywateli Ukrainy)

Analogiczne wydłużenie dotyczy także okresów ważności: wiz krajowych, wiz Schengen, okresów tzw. ruchu bezwizowego, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych wszystkim obywatelom Ukrainy

Ustawodawca nie powiedział jednak ostatniego słowa – należy spodziewać się dostosowania polskiej legislacji do decyzji Rady Unii Europejskiej wydłużającej okres ochrony czasowej do 4 marca 2025 r.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR
Sebastian Ławicki

Sebastian Ławicki

Specjalista ds. legalizacji pobytu i pracy