Sejm uchwalił ustawę o sygnalistach!

Sejm uchwalił ustawę o sygnalistach!
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

W czwartek 23 maja 2024 roku, po wielu miesiącach legislacyjnej batalii, Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów.

Obowiązek wdrożenia przepisów ustawy o ochronie synglistów dotyczy każdego pracodawcy, u którego pracę zarobkową wykonuje co najmniej 50 osób.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że pracodawcy już teraz powinni zacząć pracę nad wdrażaniem nowych przepisów.

Jakie dokumenty należy przygotować w związku z nowymi przepisami? Przede wszystkim należy zadbać o:

📌Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów)
📌Zarządzenie wprowadzające Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów)
📌Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa
📌Kartę zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu
📌Kartę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu

Potrzebujesz pomocy we wdrożeniu ustawy w swojej formie?

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR