Poland. Business Harbour (PBH), co to jest?

Poland. Business Harbour (PBH), co to jest?
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR
Data ostatniej modyfikacji: 20 lutego, 2024

Poland. Business Harbour” (dalej również: PBH) to rządowy program mający na celu ułatwienie legalizacji pobytu w Polsce dla wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców. PBH skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw z branży IT.

Ułatwia pozyskiwanie programistów z krajów takich jak Białoruś, Ukraina, Gruzja, Azerbejdżan, Mołdawia czy Armenia. W naszym artykule staramy się odpowiedzieć na pytania: o jest w tym programie takiego wyjątkowego, oraz jakie korzyści mogą liczyć jego beneficjenci?

The English version of the article is available here.

Poland. Business Harbour (PBH)

Poland. Business Harbour – główne założenia

Aktualnie PBH dotyczy obywateli Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu, Mołdawii i Armenii. Należy pamiętać jednak, że PBH zostało niejako „skrojone” dla naszych wschodnich sąsiadów. Program powstał bowiem jako odpowiedź na sytuację na Białorusi – miał zapewniać bezpieczne schronienie obywatelom tego kraju i dawać szansę rozwoju białoruskiej branży IT.

Nic zatem dziwnego, że to właśnie obywatele Białorusi są głównymi beneficjentami PBH. Począwszy od ostatniego kwartału 2022 r. program został rozszerzony o cudzoziemców z wszystkich krajów. Ograniczenie terytorialne nie ma już zastosowania.

Do kogo adresowany jest Poland.Business Harbour (PBH)?

Jak wynika z założeń programu, Poland. Business Harbour jest przeznaczony dla trzech kategorii podmiotów:

 1. dla indywidualnych specjalistów IT, 
 2. dla startupów 
 3. funkcjonujących już firm (małych, średnich i dużych przedsiębiorstw).

Korzyści płynące z uczestnictwa w Poland.Business Harbour (PBH)

Do najważniejszych benefitów przysługujących osobom korzystającym z programu należą:

 1. możliwość skorzystania ze specjalnego typu wizy, który jako jedyny:
  1. pozwala na pracę bez konieczności uzyskania pozwolenia,
  2. umożliwia zakładanie działalności gospodarczych
  3. oraz pozwala na zabranie ze sobą najbliższej rodziny;
 2. priorytetowa ścieżka uzyskania wspomnianej wizy – okres oczekiwania od momentu złożenia wniosku do uzyskania wizy wynosi średnio kilkanaście dni a załączniki wniosku wizowego są okrojone w porównaniu do klasycznej procedury wizowej;
 3. wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność B+R;
 4. wsparcie w formule business concierge w ramach współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

Jakich formalności musi dochować cudzoziemiec aby móc skorzystać z programu Poland.Business Harbour (PBH)?

Warunkiem uczestnictwa w ułatwionej procedurze wizowej PBH jest przede wszystkim posiadanie dowodu zainteresowania zatrudnieniem od jednej z firm partnerskich (aktualna lista umieszczona na stronie rządowej – gov.pl/pbh). Dodatkowo wnioskodawca musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w branży IT lub wykształcenie techniczne w kierunku IT.

Po dokonaniu formalności i uzyskaniu wizy, jej posiadacze mogą pracować w Polsce bez uzyskania zezwolenia na pracę. Proces zatrudnienia takich pracowników jest wówczas analogiczny jak w przypadku obywateli Polski.

Również cudzoziemcy korzystający z programu a chcący pracować na podstawie kontraktów B2B, mają taka możliwość – mogą zakładać w Polsce działalność gospodarczą na warunkach zbliżonych do osób posiadających obywatelstwo polskie.

Poland. Business Harbour (PBH)

Na jaki czas wydawana jest wiza i czy jest możliwość jej przedłużenia?

Wizy uzyskiwane przez beneficjentów programu Poland. Business Harbour są czasowe – są wydawane na okres jednego roku. Po tym okresie cudzoziemiec może albo opuścić Polskę i uzyskać nową wizę albo rozpocząć procedurę legalizacji swojego pobytu i pracy w Polsce.

Mając na względzie długość tego typu procedur, należy złożyć stosowne wnioski z pewnym wyprzedzeniem – nawet kilkumiesięcznym. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację obywateli Azerbejdżanu. Od kilku miesięcy, mogą być oni beneficjantami PBH jednak w ich przypadku nie można złożyć oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

W odniesieniu do tej grupy cudzoziemców, upływ ważności wizy, bez uzyskania zezwolenia na pracę, oznaczać będzie brak możliwości kontynuowania zatrudnienia.

Na zakończenie należy podkreślić, że przepisy specustawy covidowej, wydłużyły ważność wiz krajowych – a zatem również wizy Poland. Business Habour. Termin ważności tych dokumentów ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (epidemiczny, epidemii), który obowiązywał jako ostatni.

Do tego dnia posiadacz wizy krajowej z adnotacją PBH może przebywać w Polsce legalnie, może również podejmować zatrudnienie oraz prowadzić działalność gospodarczą. Jak wskazaliśmy, stan tego wydłużenia ważności wiz jest jedynie czasowy.

Zatem procedurę legalizacji pobytu beneficjentów PBH, którzy nie rozpoczęli jej dotychczas, należy wszcząć jak najszybciej.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o zezwolenie na pobyt czasowySkontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia oraz kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR