Autoryzacja podróży w ramach Schengen – o planowanych systemach (cz.2)

Autoryzacja podróży w ramach Schengen – o planowanych systemach (cz.2)
Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Od kilku lat trwają prace nad wprowadzeniem w Unii Europejskiej dwóch elektronicznych, powiązanych z sobą systemów autoryzacji podróży. Na tą chwilę mowa o ich implementacji w latach 2024-2025.

Więcej informacji o systemie EES dostępnych jest w poprzednim wpisie

Drugi z planowanych systemów – ETIAS (European Travel Information and Authorization System) ma zostać wprowadzony w drugiej kolejności i stanowić rodzaj „pozwolenia na podróż” (quasi-wizy) także dla tych, którzy nie muszą posiadać wiz, żeby wjechać do strefy Schengen

Główne założenia:

– rejestracja ma następować jeszcze przez rozpoczęciem podróży (w tym: na zasadzie „samoobsługowej” rejestracji poprzez specjalne aplikacje lub e-kioski)
– w 95% przypadkach autoryzacja ma następować w kilka minut po złożeniu wniosku:
opłata 7 Euro (osoby poniżej 18 i powyżej 70 roku życia zwolnione)

Aplikant zobowiązany będzie podać:

1. dane osobowe i dane dotyczące paszportu
2. adres zamieszkania
3. wykonywany zawód
4. informacje o podróżach w przeszłości, w tym: do krajów objętych konfliktami
5. informacje o stanie zdrowia

6. oświadczenie o niekaralności

Nie będą tu zbierane dane biometryczne


Potwierdzenie pomyślnej rejestracji będzie przesyłane w formie elektronicznej


ETIAS korzystać będzie z danych o aplikancie zawartych m.in. w systemach:

EES, SIS (np. nałożony zakaz wjazdu do strefy Schengen), VIS (Wizowy System Informacyjny strefy Schengen) oraz EURODAC (unijny system porównywania odcisków palców osób ubiegających się o azyl)

Obywatele państw nie figurujących na specjalnej liście, zobowiązani będą aplikować o „zwykłe” wizy w normalnym trybie

Szczegóły dotyczące systemu ETIAS (kogo ma dotyczyć, kto będzie zwolniony, na jak długo wydane będzie „pozwolenie”, jakie warunki trzeba spełnić, jak się odwoływać od ewentualnej odmowy) dostępne są tutaj

Wyróżniony ekspert

Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR