Zawieszenie programu „Poland. Business Harbour”(PBH)

Zawieszenie programu „Poland. Business Harbour”(PBH)
Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy

26 stycznia 2024 r. na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawiła się informacja o zawieszeniu udziału MSZ w programie PBH. Jako oficjalny powód podano „nie spełnienie pokładanych w nim nadziei” w kontekście wykorzystywania wiz krajowych z adnotacją „PBH” niezgodnie z założeniami programu. Zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wizy te traktowane były przez cudzoziemców jako „bilet” do strefy Schengen, a nie umożliwienie świadczenia pracy w Polsce.

Statystyki podane swego czasu przez Komendę Straży Granicznej mówiły o liczbie 13,5 tys. odpraw posiadaczy wiz PBH na granicy – licząc od początku programu w 2020 r. – podczas gdy w tym samym czasie wiz PBH wydano ponad 93 tys. (stan na IV kwartał 2023 r.).

Program PBH stanowił wyraz polskiego „solidaryzmu społecznego” z narodem białoruskim w kontekście działań odwetowych reżimu Aleksandra Łukaszenki. Program PBH został zainicjowany przez polski rząd w 2020 roku, a jego naczelną ideą było stworzenie „bezpiecznej przystani” nie tylko dla białoruskich specjalistów branży IT, ale także start-up’ów oraz małych i średnich przedsiębiorstw chcących przenieść swoją działalność do Polski. Białoruscy specjaliści IT mogli ubiegać się o wizę krajową do Polski z adnotacją „PBH” na uproszczonych zasadach, która zapewni im nie tylko wjazd i legalny pobyt w Polsce, ale też dostęp do polskiego rynku pracy na preferencyjnych zasadach. Z czasem program rozszerzono także na obywateli innych krajów, różnicując zasady dla ścieżek: indywidualnej i biznesowej. W obecnym kształcie program przechodzi do historii.

Jak podaje polski MSZ, planowane jest rozpoczęcie prac nad usprawnieniem procedur wizowych dla przedstawicieli sektora gospodarczego, zwłaszcza w najbardziej pożądanych przez polską gospodarkę branżach (a więc także sektora IT). Do tego czasu cudzoziemcy starający się o zatrudnienie w sektorze IT w Polsce mogą aplikować o wizy w celu wykonywania pracy na zasadach ogólnych.


Wyróżniony ekspert

Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy