Sebastian Ławicki

Sebastian Ławicki
Sebastian Ławicki

Sebastian Ławicki

Specjalista ds. legalizacji pobytu i pracy

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców zdobywał w trakcie studiów na stażu w jednym z łódzkich Biur Obsługi Cudzoziemców.

Posługuje się językiem angielskim na poziomie C1, posiadając Certificate in Advanced English wydany przez University of Cambridge.