Specustawa dotycząca pomocy uchodźcom z Ukrainy – podstawowe założenia